Default Header Image

Cursul de Pneumologie și alergologie

Lista de subiecte studiate la disciplina de Pneumologie și alergologie

 

Pneumologie

 1. Metode complementare de diagnostic în pneumologie. Metode de investigare a sputei (microscopie, teste microbiologice, culturale, genetice). Teste funcționale respiratorii. Metode imagistice de explorare sistemului respirator: ultrasonografia, radiografia, tomografia computerizată, scintigrafia, etc. Sindroame radiologice. Metode endoscopice de investigare. Metode de biopsiere a țesutului pulmonar.
 2. Pneumoniile comunitare. Definiție, etiologie, patogenie, clasificare, particularități morfologice, manifestări clinice, diagnostic pozitiv, diagnostic diferenţial, tratamentul empiric. Caracteristica grupurilor principale de antimicrobiene utilizate în tratamentul pneumoniilor.
 3. Pneumoniile nosocomiale. Definiție, etiologie, patogenie, clasificare, manifestări clinice, diagnostic pozitiv, diagnostic diferenţial, tratament, profilaxie. Caracteristica grupurilor principale de antimicrobiene utilizate în tratamentul pneumoniilor.
 4. Bronşita acută. Definiţie, etiologie, patogenie, manifestări clinice, diagnostic, diagnostic diferenţial, tratament, profilaxie.
 5. Bronşită cronică. Definiţie, epidemiologie, etiologie, patogenie, clasificare, manifestări clinice şi diagnostic, diagnostic diferenţial, complicaţii, tratament, profilaxie.
 6. Bronhopneumopatia cronică obstructivă. Definiție, etiologie, patogenie, manifestări clinice, diagnostic, diagnostic diferenţial, tratament, profilaxie.
 7. Emfizemul pulmonar. Definiție, etiologie, clasificare, fiziopatologie, tablou clinic, explorări paraclinice, complicaţii, tratament, profilaxie.
 8. Astmul bronşic. Definiție, epidemiologie, etiologie, patogenie, clasificare, manifestări clinice (inclusiv status asthmaticus), astmul bronșic în situații speciale, evoluţie, tratament, profilaxie.
 9. Bronşiectaziile. Definiție, etiologie, patogenie, manifestări clinice, explorări paraclinice, diagnostic diferenţial, evoluţie, tratament, profilaxie.
 10. Abcesul pulmonar. Gangrena pulmonară. Definiție, etiologie, patogenie, manifestări clinice, investigații paraclinice, diagnostic  diferenţial, complicaţii, evoluţie, tratament, profilaxie.
 11. Revărsatul lichidian pleural. Definiţie, etiologie, patogenie, clasificare, manifestări clinice, diagnostic, diagnostic diferenţial, tratament, profilaxie.
 12. Revărsat pleural aeric. Definiție, etiologie, patogenie, clasificare, manifestări clinice, diagnostic, diagnostic diferenţial, tratament, profilaxie.
 13. Pneumopatiile interstiţiale difuze. Definiție, clasificare, manifestări clinice, diagnostic pozitiv, diagnostic diferenţial, evoluţie, tratament.
 14. Fibroza pulmonară idiopatică. Definiţie, epidemiologie, patogenie, tablou clinic, explorări paraclinice, criterii de diagnostic, diagnostic diferenţial, tratament.
 15. Sarcoidoza. Definiție, epidemiologie, patogenie, tablou clinic, investigații paraclinice, criterii de diagnostic, diagnostic diferențial, tratament.
 16. Cancerul pulmonar. Factori de risc, clasificare, tablou clinic (manifestări pulmonare, manifestări metastatice, manifestări paraneoplazice), diagnostic, diagnosticul diferenţial, principii de tratament.
 17. Hipertensiunea pulmonară. Definiție, patogenie, clasificare, tablou clinic, explorări paraclinice, diagnostic diferenţial, complicaţii, tratament.
 18. Cordul pulmonar cronic. Definiţie, etiologie, patogenie, clasificare, tablou clinic, explorări paraclinice, diagnostic diferenţial, complicaţii, tratament.
 19. Insuficienţa respiratorie. Definiţie, clasificare, manifestări clinice, explorări paraclinice, complicații, tratament.

Alergologie

 1.  Reacțiile de hipersensibilitate. Clasificare, patogenie, manifestările clinice.
 2. Alergia medicamentoasă. Definiție, patogenie, manifestări clinice, investigații paraclinice, tratament, profilaxie.
 3. Urticaria. Definiție, etiologie, patogenie, clasificare, manifestări clinice, diagnostic, diagnostic diferenţial, tratament,  profilaxie.
 4. Angioedemul. Definiție, etiologie, patogenie, manifestări clinice, diagnostic, diagnostic diferențial, principii de tratament, profilaxie.
 5. Rinita alergică. Definiție, etiologie, patogenie, manifestări clinice, diagnostic, diagnostic diferențial, complicaţii, tratament, profilaxie.
 6. Alergia alimentară. Definiție, etiologie, patogenie, manifestări clinice, diagnostic, diagnostic diferențial, complicaţii, tratament, profilaxie.
 7. Anafilaxia. Definiție, etiologie, patogenie, manifestări clinice, diagnostic, principii de tratament, profilaxie.

 

Topics studied at Pneumology and allergology department

 

Pneumology

 

 1. Investigation methods in pneumology. Investigation methods of the sputum (microscopy, microbiology, cultures, genetic tests). Pulmonary function tests. Imaging in pneumology: ultrasound, chest x ray, chest CT, scintigraphy, etc. Radiological syndromes. Endoscopic diagnostic methods. Lung biopsy methods.
 2. Community-acquired pneumonia. Definition, etiology, pathogenesis, classification, morphological features, clinical signs, diagnosis, differential diagnosis, and empirical treatment. Features of the main groups of antibiotics used in pneumonia treatment.
 3. Hospital-acquired pneumonia. Definition, etiology, pathogenesis, classification, clinical signs, diagnosis, differential diagnosis, treatment, and prevention. Features of the main groups of antibiotics used in pneumonia treatment.
 4. Acute bronchitis. Definition, etiology, pathogenesis, clinical signs, diagnosis, differential diagnosis, treatment, and prevention.
 5. Chronic bronchitis. Definition, epidemiology, etiology, pathogenesis, classification, clinical signs, diagnosis, differential diagnosis, complications, treatment, and prevention.
 6. Chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Definition, etiology, pathogenesis, clinical signs, classification, diagnosis, differential diagnosis, treatment, and prevention.
 7. Pulmonary emphysema. Definition, etiology, classification, pathophysiology, clinical signs, diagnosis, complications, treatment, and prevention.
 8. Bronchial asthma. Definition, epidemiology, etiology, pathogenesis, classification, clinical signs, acute severe asthma attack (status asthmaticus), asthma in particular cases, treatment.
 9. Bronchiectasis. Definition, etiology, pathogenesis, clinical signs, diagnosis, differential diagnosis, disease course, treatment, and prevention.
 10. Lung abscess. Lung gangrene.  Definition, etiology, pathogenesis, clinical signs, diagnosis, differential diagnosis, complications, treatment, and prevention.
 11. Pleural effusion. Definition, etiology, pathogenesis, classification, clinical signs, diagnosis, differential diagnosis, treatment, and prevention.
 12. Pneumothorax. Definition, etiology, pathogenesis, classification, clinical signs, diagnosis, differential diagnosis, treatment and prevention.
 13. Interstitial lung disease. Definition, classification, clinical signs, diagnosis, differential diagnosis, and treatment.
 14. Idiopathic pulmonary fibrosis. Definition, epidemiology, morphology, clinical signs, diagnosis, differential diagnosis and treatment.
 15. Sarcoidosis. Definition, epidemiology, morphology, clinical signs, diagnosis, differential diagnosis and treatment.
 16. Lung cancer. Risk factors, classification, clinical signs (respiratory signs, paraneoplastic syndromes), diagnosis, differential diagnosis, principles of treatment.
 17. Pulmonary hypertension. Definition, etiology, pathogenesis, classification, clinical signs, diagnosis and treatment.
 18. Cor pulmonale. Definition, etiology, pathogenesis, classification, clinical signs, diagnosis and treatment.
 19. Respiratory failure. Definition, classification, clinical signs, diagnosis, complications and treatment.

 

Allergology

 

 1. Hypersensitivity reactions. Classification. Pathogenesis. Clinical manifestations.
 2. Urticaria. Definition, etiology, pathogenesis, classification, clinical signs, diagnosis, differential diagnosis, treatment and prevention.
 3. Angioedema. Definition, etiology, pathogenesis, classification, clinical signs, diagnosis, principles of treatment and prevention.
 4. Allergic rhinitis. Definition, etiology, pathogenesis, clinical signs, complications, treatment, and prevention.
 5. Food allergy. Definition, etiology, pathogenesis, clinical signs, complications, treatment, and prevention.
 6. Drug allergy. Definition, epidemiology, clinical signs, diagnosis, differential diagnosis treatment, and prevention.
 7. Anaphylaxis. Definition, etiology, pathogenesis, clinical signs, diagnosis, principles of treatment and prevention.

 

Curricula Pneumologie 2021.pdf

Curricula Alergologie 2021.pdf