Default Header Image

Titlul proiectelor de cercetare efectuate la Disciplina de Pneumologie și alergologie

Proiecte științifice în derulare:

  1. Aspecte clinice și de diagnostic în pneumoniile la imunocompromiși

Executor: Scutaru Evghenia

           Conducător ştiinţific Botnaru V.

           Scopul şi sarcinile esenţiale ale cercetării ştiinţifice: elucidarea particularităților clinice și de diagnostic a pneumoniilor la pacienții                                                                                                 imunocompromiși

  1. Determinantele funcției pulmonare și ale calității vieții la pacienții cu bronșiectazii non-fibroză chistică

Executor: Volosciuc Irina

            Conducător ştiinţific Botnaru V.

            Scopul şi sarcinile esenţiale ale cercetării ştiinţifice: studierea patternului tulburărilor funcționale și afectarea calității vieții la                                                                                                        pacienții cu bronșiectazii non-fibroză chistică

 

      3. Particularităţile etiologice, clinico-epidemiologice şi de management ale pneumoniilor nosocomiale de nivelul instituţiei         medicale republicane.

Executor Toma C. 

Conducător ştiinţific Botnaru V.

            Scopul şi sarcinile esenţiale ale cercetării ştiinţifice: analiza particularităţilor etiologice, clinico-epidemiologice şi de management                                                                                                   ale pneumoniilor nosocomiale. 

     4. Manifestările clinico-imagistice, funcționale și microbiologice în bronșiectazii la adult

Executor: Munteanu O.

Consultant științific: Botnaru V.

            Scopul şi sarcinile esenţiale ale cercetării ştiinţifice: analiza particularităților clinice, imagistice, funcționale și a spectrului                                                                                                               etiologic al bronșiectaziilor la adult la pacienții din Republica Moldova

 

Au fost susţinute teze de doctor:

2019 - Analiza particularităţilor de conduită a pneumoniilor comunitare la diferite etape de asistenţă medicală în Republica Moldova – Brocovschii Victoria, conducător ştiinţific: V. Botnaru.

2014- Particularităţi evolutive ale pneumoniilor severe cu virus gripal A H1N1 - Chesov Dumitru, conducător ştiinţific Botnaru V., doctor habilitat în medicină profesor universitar.

2014 – Aspecte clinicofuncționale și imagistice în sarcoidoza endotoracică - Calaraş Diana, conducător ştiinţific Botnaru V., doctor habilitat în medicină profesor universitar.

2011 - Particularităile clinico-morfologice şi imagistice ale pneumonitelor interstițiale idiopatice -  Munteanu Oxana, conducătorul ştiinţific V. Botnaru, doctor habilitat în medicină profesor universitar.

2009 - Particularităţi clinice şi evaluarea multidimensională a BPCO la vârstnici – Corlăteanu Alexandru, conducătorul ştiinţific V. Botnaru, doctor habilitat în medicină profesor universitar.

2007 - Pneumonia comunitară: aspecte clinico-epidemiologice şi de management – Rusu Doina, conducătorul ştiinţific V. Botnaru, doctor habilitat în medicină profesor universitar.

Au fost susţinute teze de doctor habilitat:

2019 - "Bronhopneumopatia obstructivă cronică în abordare multidimensională", Executor: Corlăteanu A., Consultant științific: Botnaru V., Nikos Siafakas (profesor universitar, Universitatea din Creta, Grecia)