Default Header Image

Publicaţii

Monografii (naţionale / internaţionale):

 1. BOTNARU, V.Pneumonitele interstiţiale idiopatice. Chişinău, 2007, 224 p.
 2. BOTNARU, V., CORLĂTEANU, A. Evaluarea funcţională respiratorie. Chişinău, 2007, 100 p.
 3. BOTNARU,V., BALTAG, N., BĂTRÎNAC, A., CORLĂTEANU, AL. Boli cardiovasculare.Chişinău, 2008, 523p.
 4. BOTNARU, V., RUSU, D.,CHESOV, D., BROCOVSCHII, V. Pneumoniile.Chişinău, 2010, 352 p.

Manuale/ dicţionare/ lucrări didactice (naţionale / internaţionale):

 1. BOTNARU, V., MUNTEANU, O.,BALICA, I., BOTNARU,I.Imagistica toracică în cazuri clinice comentate.Tipografia Serebia,2012.
 2. BOTNARU, V., CALARAŞ, D. BEŢIU, M.ş.a.Medicina internă. Breviar. Alergologie. Tipografia Serebia , 2011. 182 p.
 3. BOTNARU, V. Pneumologia. Chişinău, 2009. 732 p.
 4. BOTNARU, V. Medicina internă. Breviar. Modulul nefrologie. Chişinău, 2009. 240 p.
 5. BOTNARU, V., CUZIMINÎH, Gl., GAVRILIUC, AL., PETRAŞIŞIN, S.Medicina internă.Breviar: Modulul gastroenterologie/hepatologie. Chişinău 2008, 164 p.
 6. BOTNARU, V., CUZIMINÎH, GL., GAVRILIUC, AL.,ş. a. Medicina internă breviar:Modulul pneumologie Chişinău 2008, 211 p.
 7. BOTNARU, V., CORLĂTEANU, AL.,CHESOV, D., CUZIMINÎH, GL. Medicina internă breviar: Modulul cardiologie. Chişinău, 2008, 164 p.
 8. BOTNARU, V., CRACAN, A., GHEREG, V. Elemente de nefrologie.Chişinău, 2007, 216 p.
 9. БОТНАРУ,В. Обследованиеприболезняхоргановдыхания.Кишинэу, 2005, 143 с.
 10. BOTNARU, V. ş. a. Examenul clinic în afecţiunile aparatului digestiv. Chişinău, 2005, 118 p.
 11. BOTNARU, V. ş. a. Compendiul de gastroenterologie, Chişinău, 2006, 510 p.
 12. BOTNARU, V., MUNTEANU, O., MARGINE, D., Semiologia radiologică a toracelui. Chişinău, 2005, 399 p.
 13. BOTNARU, V., BALTAG, N., CORLĂTEANU, A., ş. a. Boli cardiovasculare. Chişinău, 2004, 490 p.
 14. BOTNARU, V., CORLĂTEANU, A.Dislipidemiile: ghid de practică medicală. Chişinău, 2004, 104 p.
 15. БОТНАРУ,В., ГАВРИЛЮК,А., КОРЛЭТЯНУА., КРАКАНА.Очеркиклиническойкардиологии. Кишинэу, 2003, 492 с.
 16. BOTNARU, V., BĂRBIERU, O., CEBOTARI, A.ş.a.Atelectazia pulmonară. Chişinău, 2003, 37 p.