contacts

Disciplina de pneumologie şi alergologie

Sediul Disciplinei de Pneumologie și alergologie

Dispensarul de Cardiologie, et.3
str. Testemițanu 20
mun. Chişinău, MD-2025,
Republica Moldova

pneumologie@usmf.md
Program de lucru
8:00 - 15:30
Pauza de masă
12:00-13:00

Sediul Disciplinei: Dispensarul de Cardiologie, str. N.Testemițanu 20, et.3

Baze clinice:

- IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, Secția Terapie și alergologie, str. Nicolae Testemiţanu, 29

- Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”, Secția Ftiziopneumologie, str. Constantin Vîrnav, 13