Department of Internal medicine, Pneumology and allergology

 
 

Publications

Monographs:

 1. BOTNARU V., Pneumonitele interstiţiale idiopatice, Chişinău, 2007, 224 p.
 2. BOTNARU V., CORLĂTEANU A., Evaluarea funcţională respiratorie, Chişinău, 2007, 100 p
 3. Botnaru V., Baltag N., Bătrînac A., Corlăteanu Al., Cracan A., Gavriliuc Al., Stratu R. Boli cardiovasculare. Chişinău 2008, p.523
 4. BOTNARU V., RUSU D., CHESOV D., BROCOVSCHII V., MUNTEANU O., TOMA C.,VATAMAN V., Pneumoniile, Chişinău, 2010, 352 p.

Books / dictionaries / didactic materials (national / international):

 1. BOTNARU, V.; MUNTEANU, O.; BALICA, I.; BOTNARU, I.; LANGE, Ch.; RUSU, D.; Imagistica toracică în cazuri clinice comentate, Tipografia Serebia SRL, 2012, p. ISBN 978-9975-100-75-5
 2. Botnaru, V.; Calaraş, D.; BEŢIU, M.; BROCOVSCHII, V.; TOMA, C.; Medicina internă. Breviar. Alergologie. Tipografia Serebia SRL, 2011. 182 p. ISBN 978-9975-4233-3-5
 3. BOTNARU V. Pneumologia. Chişinău, 2009. 732 p.
 4. BOTNARU V. Medicina internă breviar. Modulul nefrologie. Chişinău, 2009. 240 p.
 5. Botnaru V., Cuziminîh Gl., Gavriliuc Al., Petraşişin  S. Medicina internă breviar. Modulul gastroenterologie/hepatologie. Chişinău 2008, 164 p.
 6. Botnaru V., Cuziminîh Gl., Gavriliuc Al., Corlăteanu Al., Munteanu O., Rusu D. Medicina internă breviar. Modulul pneumologie Chişinău 2008, 211 p.
 7. Botnaru V., Corlăteanu Al., Chesov D., Cuziminîh Gl. Medicina internă breviar. Modulul cardiologie Chişinău 2008, 164 p.
 8. BOTNARU V., CRACAN A., GHEREG V., Elemente de nefrologie, Chişinău, 2007, 216 p.
 9. БОТНАРУ В. şi a. Обследование при болезнях органов дыхания. Кишинэу, 2005, 143 стр.
 10. BOTNARU V. şi a. Examenul clinic în afecţiunile aparatului digestiv. Chişinău 2005, 118 p.
 11. BOTNARU V. şi a. Compendiul de gastroenterologie, Chişinău, 2006, 510 p.
 12. BOTNARU V., MUNTEANU O., MARGINE D., Semiologia radiologică a toracelui. Chişinău, 2005, 399 p.
 13. BOTNARU V., BALTAG N., CORLĂTEANU A., CRACAN A., GAVRILIUC A., STRATU R., Boli cardiovasculare. Chişinău, 2004, 490 p.
 14. BOTNARU V., CORLĂTEANU A., Dislipidemiile: ghid de practică medicală. Chişinău, 2004, 104 p.
 15. БОТНАРУ В.И., ГАВРИЛЮК А.И., КОРЛЭТЯНУ А.А., КРАКАН А.А., СТРАТУ Р.А., ХОТИНЯНУ Р.И., Очерки клинической кардиологии. Кишинэу, 2003, 492 стр.
 16. BOTNARU V., BĂRBIERU O., CEBOTARI A., GAVRILIUC A., Atelectazia pulmonară. Chişinău, 2003, 37 p.