Departamentul Medicină Internă: Disciplina Pneumologie şi alergologie

 
 

Cercetare

  1. Analiza particularităţilor de conduită a pneumoniilor comunitare la diferite etape de asistenţă medicală în Republica Moldova. Conducător ştiinţific: V. Botnaru. Executor: V. Brocovschii. Scopul şi sarcinile esenţiale ale cercetării ştiinţifice: analiza particularităilor de management în tratamentul pneumoniilor comunitare la diverse etape de asistenţă medicală. Rezultatele preconizate: analiza particularităţilor de mangement în tratamentul pneumoniilor comunitare la nivel de staţionar şi ambulator cât şi particularităţile managementului la pacienţii decedaţi.
  2. Particularităţile etiologice, clinico-epidemiologice şi de management ale pneumoniilor nosocomiale de nivelul instituţiei medicale republicane. Conducător ştiinţific Botnaru V. Executor Toma C. Scopul şi sarcinile esenţiale ale cercetării ştiinţifice: analiza particularităţilor etiologice, clinico-epidemiologice şi de management ale pneumoniilor nosocomiale. Rezultatele preconizate: analiza particularităţilor etiologice, clinico-epidemiologice şi de management ale pneumoniilor nosocomiale la nivelul instituţiilor medicale republicane.
  3. Particularităţi evolutive ale pneumoiilor severe cu virus gripal A H1N1. Conducător ştiinţific Botnaru V. Executor Chesov D. Scopul şi sarcinile esenţiale ale cercetării ştiinţifice: evaluarea particularităţilor evolutive ale pacienţilor cu pneumonii gripale severe. Rezultatele preconizate:  evaluarea particularităţilor evolutive ale pacienţilor cu pneumonii gripale severe asociate virusului gripal A H1N1.

Sarcoidoza endotoracică-aspecte imagistice şi evolutive. Conducător ştiinţific Botnaru V. Executor Calaraş D. Scopul şi sarcinile esenţiale ale cercetării ştiinţifice: evaluarea imagistica, funcţională şi evolutivă a pacienţilor cu sarcoidoză endotoracică. Rezultatele preconizate: evaluarea particularităţilor imagistice, funcţionale şi evolutive ale pacienţilor cu sarcoidoză endotoracică.

Au fost susţinute teze de doctor:

2009 - Particularităţi clinice şi evaluarea multidimensională a BPCO la vârstnici – Corlăteanu Alexandru, conducătorul ştiinţific V. Botnaru, doctor habilitat în medicină profesor universitar.

2011 - Particularităile clinico-morfologice şi imagistice ale pneumonitelor interstiiale idiopatice -  Munteanu Oxana, conducătorul ştiinţific V. Botnaru, doctor habilitat în medicină profesor universitar.
2007 - Pneumonia comunitară: aspecte clinico-epidemiologice şi de management – Rusu Doina, conducătorul ştiinţific V. Botnaru, doctor habilitat în medicină profesor universitar.